Kurvička pečovatelka je v prdeli tvrdě o

Byli odvedeni do speciln mstnosti, upraven pro kontakt s virem. V mstnosti byli vysvleeni a pevn jim svzali zpst dohromady. Svzn ruce byli zaveny do popruh, take ob stli neschopni pohybu s rukama vysoko nad hlavou. Nevli co maj oekvat, ale tohle asi jet nebylo ve. Za chvli k nim pila lkaka, mohlo j bt asi tak padest, ale stle jet dobe vypadajc. Hmmm, dvojata, to je ovem velmi zajmav. Bude zajmav vidt, jestli budete postien virem stejn. Vy tedy kate, e jsme pijati?!, u to Lenka nevydela a vykikla s vyditelnm na rozruenm v hlase.

Jet musme vidt, co nm eknou vechny ty testy, co jsme s vmi provedli. Ale ano, j si osobn myslm, e to bude dobr. ekla dokotorka s pjemnm smvem. A co na to k vae rodina. le, my si zas tak blzc nejsmeMagda zaala rychle, kdy ji Lenka rychle peruila, my jsme sirotci. Byli akort napomnni za neplacen njemnho za poslednch pl roku a mylenka ptch nkolika msc bez topen a tepl vody neznla dvakrt vbn. A tch 250 tis. taky nezn moc patn. Tak se na to podvejmeekla Lenka, jej jednovajen dvoje.

zhuyouwl.com - 2018 ©